dvk-fyn-broby

Nyheder mv.

NYHEDER MV.

Nyheder fra DVK-FYN Mødested Broby 

Siden bliver opdateret når der er  nyt!                            

Brug af prøveskilte og prøvemærker på veterankøretøjer

Af Jørgen Kjær, medlem af Motorhistorisk Samråds bestyrelse

Når man udsteder erklæringer til historiske nummerplader, sker det ind imellem, at der er nogen, der er lidt i bekneb for tid op til et stort løb for veterankøretøjer. SKAT siger, at deres målsætning er 6 – 8 ugers leveringstid, men det sker, at der kan gå op til 10 uger, ved vi. Mange vælger her så at købe et sæt hvide reflekterende nummerplader til 1180 kroner og køre med dem indtil de historiske plader kommer. Det er selvfølgelig en helt valid løsning, men ser man bagud hvor mange køreture, man så reelt fik kørt med de hvide plader, er det ofte en eller måske to.

Prøveskilte (tidligere ”Faste prøveskilte”) og prøvemærker (tidligere ”Løse prøveskilte”) er sat i verden for at sikre, at uindregistrerede køretøjer kan prøvekøres, overføres fra et lager til et andet, demonstreres for eventuel køber eller køres til syn eller reparation, men for prøvemærker er der for mange en yderligere mulighed, nemlig for brug ved motorhistoriske begivenheder for eksempel et veteranbilløb. I Bekendtgørelse om registrering § 81 stk. 2 finder vi teksten:

SKAT kan dog tillade brug af prøvemærker til kørsel med:
1) Køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal forinden være godkendt af en syns- eller omsynsvirksomhed i den pågældende ejers ejertid, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet.

Myndighedernes fortolkning af denne mulighed går klart på egentlige arrangerede løb eller optog og ikke for eksempel kørsel af konfirmand eller brudepar fra kirken eller en tur langs strandvejen til et iskagehus i lyset fra den nedgående sol. Det vil også i de situationer være vanskeligt at argumentere for at der er tale om prøvekørsel, transport til andet lager eller demonstration for eventuel køber!

Og så er det også vigtigt at notere sig, at det kun gælder for prøvemærker og ikke for prøveskilte! En mekaniker med faste prøveskilte må altså ikke benytte disse til veteranbilløb, men må som alle andre købe prøvemærker hos SKAT.

Den tilhørende tilladelse fra SKAT skal medbringes under kørslen og fremvises på forlangende. Motorhistorisk Samråd skal appellere til løbsarrangører, at de påser at dette overholdes, så vi ikke sætter denne mulighed over styr. Denne ordning går helt tilbage til tiden før reduceret vægtafgift og 8 års syn, så lad os værne om denne ekstra mulighed for at få de gamle køretøjer luftet en gang imellem.

Står man i situationen, at de historiske plader ikke når frem til den store dag ved det international veteranløb, så kan en billigere løsning være at købe et prøvemærke for et par dage frem for at købe refleksnummerplader. Ud over prisen på de 1180 kr., kommer der 200 kr. til ”levering” og ekstra 60 kr. ved afmelding, når der skiftes til de historiske plader. Prøvemærkerne er 100 kr.

Lukket for al handel på rygtebørsen

Fredag, 07. november 2014 13:56 Johnny B. Rasmussen

Sekretariatet modtager jævnligt spørgsmål på sekretariatets telefon, i mailboksen eller som besked via Facebook. Det er som oftest spørgsmål fra folk der ikke kan gennemskue de mange komplekse regler som de danske veterankøretøjer regeres under. Vi hjælper gerne beredvilligt i det omfang vi kan, ellers kan vi bruge vores enorme netværk og de gode kontakter vi har hos myndighederne, til at skaffe et brugbart svar.

Vi modtager af og til også henvendelser med forlydender om kommende nye regler. Det er oftest om stramninger der gør det næsten umuligt eller i bedste fald meget besværligt at eje og bruge et historisk køretøj inden for landet og i EU. Det er også helt fint at vi bliver gjort bekendt med den slags (vi har jo også selv bedt om det i et nyhedsbrev), da der naturligvis kan være den risiko at noget smutter igennem vores net, uden vi har hørt om det, selv om vi selv mener det nu ikke er særligt sandsynligt.

Vi skal her opremse tre af de seneste rygter, som vi nu, efter en hel del møje og besvær nu kan afvise på det bestemteste som pure opspind. Vurderer vi, som i de tre tilfælde her, at det er noget der skal undersøges nærmere, så giver det en hel masse arbejde ikke bare til os, men i de instanser vi har med at gøre.

 Eksempelvis startede vi med det ene rygte, med en henvendelse hos en specialkonsulent i Skatteministeriet, den kom så forbi en kontorchef hos SKAT og endte hos en jurist hos afdelingen for Miljø, Energi & Motor hos SKAT. Efter godt 14 dages arbejde og vurderingen af henvendelsen, kunne juristen konkludere at der var tale om urigtige oplysninger.

Rygte nr. 1:

"Køretøjer med gamle grønne registreringsattester vil måske blive indkaldt til toldsyn til foråret!"

Visse-vasse, der er ingen sådan ændringer på vej! Der kan være tale om at køretøjer hvor synsfolkene ikke vurderer at de er originale, at der skal de indkaldes til toldsyn fordi det Digitale Motor Register (DMR) låser hvis man vil notere konstruktive ændringer i systemet, for veterankøretøjer. Det er der ikke noget nyt i, så kør du frejdigt til syn hvis dit køretøj overholder reglerne... uanset hvilken type registreringsattest du har.

Rygte nr. 2:

"Køretøjer der har været afmeldt i en længere periode, og som køres til syn med henblik på at få historiske nummerplader, skal først indregistreres på hvide plader før man kan bestille de sorte!"

Sludder og vrøvl, det har intet på sig! Dette rygte har undertegnede selv fået udstukket i en lokal synshal. Da denne synshal under normale omstændigheder må anses for at være troværdig, turde vi ikke andet end undersøge udtalelsen hos SKAT. Køretøjet skal bare synes, siger de til os som svar på henvendelsen. Synet holder i et år, og når den så er oprettet i DMR i forbindelse med synet, så kan der bestilles historiske nummerplader med det samme. Det ville selvfølgeligt være lækkert med lidt ekstra omsætning, men den må de finde et andet sted.

Rygte nr. 3

"Skynd dig at syne dit køretøj, for har det været afmeldt hos SKAT i mere end 6 år, skal der betales ny registreringsafgift, hvis det skal indregistreres igen. De nye regler træder i kraft 1. januar!"

Løgn og latin, det har intet med virkeligheden at gøre! Da vi på Fredericiamessen hørte om denne "nyhed" fra to af hinanden uafhængige kilder, med stort set samme ordlyd, måtte vi sætte ministeriets embedsfolk sving, med at give os en forklaring. Svaret er at et køretøj gemmes i dag i Motorregistret i MINDST 12 år efter, at det er blevet afmeldt fra registrering. Hvis et køretøj skulle være udgået af Motorregistret efter de 12 år, og det på ny ønskes indregistreret, vil det skulle dokumenteres, at registreringsafgiften er betalt. I den situation vil en dansk registreringsattest typisk udgøre dokumentation for, at registreringsafgiften er betalt.

Fælles for alle ovenstående rygtedannelser, er at de har deres udgangspunkt i en synshal. Her har synsmanden, sandsynligvis af god vilje, villet rådgive men ikke har haft ordentligt kendskab til reglerne. I misforstået godhed (og måske med et lille bitte blik på at mele egen kage) har man overtolket lovgivningen?

Det er væsentlig for Motorhistorisk Samråd at slå fast, at vi er så godt nede i sagerne, og har så megen indsigt i national og europæisk lovgivning at vi er bekendt med alle nye tiltag. Vi holdes ajour med nye regler og love via vores netværk, gennem samarbejdsorganisationer og ikke mindst kva at vi berettiget høringspart i de relevante ministerier og berørte styrelser.

Med andre ord, så har vi hænderne så dybt begravet i kagedejen, at er der noget der begynder at lugte fælt, så er vi de første der som regel er vidende om det.

Med et vist glimt i øjet mener vi godt at kunne sige at der er ikke nogen rygter der er sande, med mindre du hører dem fra os først.

Fra Motorhistorisk samråd vedr. kørelys på veteranbiler!

En henvendelse til sekretariatet har givet anledning til at repetere vedtægterne for at føre kørelys på veterankøretøjer.

Det er en almindelig misforståelse at kørelys på veterankøretøjer, såvel biler som motorcykler ikke er nødvendigt.

Det er dog en sandhed med modifikationer, i det at denne undtagelse i bekendtgørelsen kun gælder køretøjer der er ældre end 1951.

Ved indførelsen af loven om kørsel med kørelys i 1990, blev der den 17. september dette år indført end ændring til bekendtgørelsen om
køretøjers indretning og udstyr m.v. (BEK nr. 154 af 20. april 1977). I bekendtgørelse 647 af 17. september 1990 lyder det:

 § 42 a. Kørsel uden for lygtetændingstiden kan ske uden iagttagelse af reglerne om anvendelse af nærlys,

tågeforlygter eller særligt kørelys, jf. færdselslovens § 33 a, i følgende tilfælde:

1) Med motordrevet køretøj som led i dets opbygning eller reparation, og

2) ved lejlighedsvis kørsel med motorkøretøjer, som er registreret første gang inden den 1. januar 1951 (veteranbiler og -motorcykler).«

Det er derfor korrekt at veterankøretøjer ikke nødvendigvis skal føre kørelys, men at denne undtagelse kun gælder ved lejlighedsvis kørsel,
og kun for de køretøjer (bil og mc) der er indregistreret første gang før 1. januar 1951

Mød motorhistorisk samråd på Facebook: Højreklik på linket og åben på ny fane/side: https://www.facebook.com/Motorhistorisk

  Folder om Seniorhuset kan læses her KLIK (PDF fil kræver at ADOBE READER er installeret)

Munkebo lokal tv: her kan du se en video fra Havnemøde i Kerteminde: klik her

Her kan du se den seneste synsrapport på din bil:

KLIK HER ( marker og højreklik åben i ny fane/side)

Nye regler for kopibiler

Efter 1. juli i år vil myndighederne behandle kopibiler anderledes end de hidtil har gjort. Som ny hovedregel gælder at kopier af gamle biler vil blive teknisk godkendt selv om de ikke lever op til vore dages tekniske krav. De skal blot leve op til de krav der var gældende da den kopierede bil var ny. Men – og der er et stort men: de tekniske krav er ganske stramme, og afvigelser fra de originale specifikationer vil ikke blive godkendt.

Vi citerer:

 • Karrosseriet skal ligne originalen (men kan være af et andet materiale).
 • Hjulophæng skal være af samme type (for eksempel stiv bagaksel med bladfjedre) som på originalen.
 • Bremserne skal være af samme type (skiver eller tromler) som på originalen.
 • Motoren skal være af samme type (for eksempel R6 eller V8) som den originale, og effekten må højst afvige 20% fra originalbilen.
 •  

Bilerne kan ikke registreres som det mærke de er en kopi af, men skal registreres som produceret af kopiproducenten (f.eks. Proteus).

Under model skal anføres ”Replica” samt mærke, model og produktionsår for den bil den er en kopi af.

Under første registrering skal anføres datoen for første registrering af kopibilen.

Konsekvensen af de nye regler er:

 1. Kopibiler som ikke lever op til ovenstående tekniske krav skal leve op til de tekniske krav, f.eks. 2-kreds bremsesystem, der var gældende da de blev registreret første gang.
 2. Med hensyn til syn og afgift kan kopibiler ikke kan behandles som veteranbiler selv om de er godkendt som »replica«. Det betyder at de syns- og afgiftsmæssigt behandles som alle andre biler af deres årgang. De vil heller ikke kunne afgiftsberigtiges som veteranbil ved import.

Ingen syn af veterankøretøjer om vinteren

Mange veterankøretøjsejere har været kede af at skulle have deres køretøj ud i vintervejret og eventuelt have besvær med at få prøvenummerplader bare for at komme til syn. En del har undgået det ved at lade deres køretøj syne før synsperiodens udløb, men det har krævet, at man hvert ottende år har skullet holde øje med synstidspunktet. Disse besværligheder bortfalder nu med den nye bekendtgørelse.

Man kan fortsat få synet sit veterankøretøj før synsperiodens udløb. Eneste ændring er, at den nye synsperiode gælder otte år fra selve synstidspunktet. Hidtil har perioden været otte år plus de måneder, man kom for tidligt til syn.

Ingen valgfrie numre fra 1958 til 1976

Det har blandt andet den konsekvens, at veteranbiler og -motorcykler fra 1958 til 1976 ikke længere kan få det nummer, som køretøjet blev registreret med første gang.

Biler og motorcykler fra før 1. april 1958 kan fortsat få specielle cifre, da indførelsen af DMR kun påvirker historiske plader med to bogstaver og fem cifre.

MhS har forhandlet sig frem til, at der i hver nummer- og bogstavsserie (for biler og motorcykler fra 1958 til 1976) reserveres et antal tilfældige numre, der er spærrede til de sorte, historiske nummerplader. MhS har i alt fået reserveret 150.000 numre til veteranbiler og 50.000 numre til veteranmotorcykler.

SKAT regner med over ca. 40 år at udstede mere end 10 millioner nummerplader med de nuværende to bogstaver og fem tal. Den 6. juni startede SKAT med AA og de laveste numre, hvorfor det for MhS har været vigtigt at få reserveret et stort antal numre og bogstavskombinationer, så man fortsat kan få historisk, geografisk korrekte sorte plader for biler og motorcykler fra 1958 til 1976

Veterankøretøjer fortsat undtaget fra Miljøzoner

Folketingsmedlem Gitte Lillelund Bech (V) har efter et møde med MhS spurgt miljøminister Ida Auken, om der er planer om at ændre på veterankøretøjers fritagelse fra miljøzonerne i de danske byer.

 Ida Auken har svaret, at der ikke opkræves afgifter for nogen typer køretøjer i miljøzonerne, men at der stilles krav om, at visse køretøjer, der er ældre end godt fem et halvt år, skal være udstyret med partikelfilter. Her er køretøjer med veteranstatus dog undtaget, og der er ikke planer om at ændre på dette.

Miljøministeren skriver også i sit svar til Gitte Lillelund Bech, at veterankøretøjer kun kan anvendes lejlighedsvis og "bidrager derfor kun ubetydeligt til luftforurening i byerne".

ITS kan håndtere veterankøretøjer

Tirsdag, 22. maj 2012 08:25 Ole Pedersen

Folketingsmedlem Gitte Lillelund Bech (V) har efter et møde med MhS spurgt transportminister Henrik Dam Kristensen, om der i fremtidens styring af trængselsproblemer i de større byer vil blive taget højde for veterankøretøjernes mange forskellige, historiske nummerplader, hvis der indføres ITS – Intelligent Trafikstyring. ITS kan blandt andet betyde automatisk nummerpladegenkendelse. Transportministeren svarer, at der ved nummerpladegenkendelse naturligvis vil blive taget højde for, at nummerplader kan se forskellige ud, herunder hvis det drejer sig om historiske køretøjer, som også kan have et andet kørsels- og brugsmønster.

Indførelse af ITS har været nævnt i forbindelse med betalingsringen omkring København. Betalingsringen er som bekendt skrinlagt indtil en nedsat arbejdsgruppe i 2013 kommer med en rapport om mulige løsninger på hovedstadens trængselsproblemer.

Ønskenumre fra 1958 til 1976 stopper

Fredag, 20. januar 2012 10:06 Ole Pedersen

SKAT meddeler nu, at indførelsen for Digitalt Motorkøretøjs Register (DMR) er fastsat til den 6. juni 2012.

Det betyder, at ejere af veteranbiler og veteranmotorcykler fra 1958 – 1976 efter denne dato ikke længere kan få et ønskenummer til de historiske,

sorte nummerplader med to bogstaver og fem cifre. Efter 6. juni udstedes der fortsat historiske nummerplader med de ønskede bogstaver, men ikke med ønskede cifre.

Det har blandt andet den konsekvens, at veteranbiler og -motorcykler fra 1958 til 1976 ikke længere kan få det nummer, som køretøjet blev registreret med første gang.

Frem til 6. juni kan det fortsat lade sig gøre at bestille ønskeplader for biler og motorcykler fra 1958 til 1976.

Biler og motorcykler fra før 1. april 1958 kan fortsat få ønskenumre, da indførelsen af DMR kun påvirker historiske plader med to bogstaver og fem cifre.

MhS har forhandlet sig frem til, at der i hver nummer- og bogstavsserie (for biler og motorcykler fra 1958 til 1976) reserveres et antal tilfældige numre,

der er spærrede til de sorte, historiske nummerplader. MhS har i alt fået reserveret 150.000 numre til veteranbiler og 50.000 numre til veteranmotorcykler.

SKAT regner med over ca. 40 år at udstede mere end 10 millioner nummerplader med de nuværende to bogstaver og fem talcifre. Når DMR går i gang,

startes der fra AA og de laveste numre, hvorfor det for MhS har været vigtigt at få reserveret et stort antal numre og bogstavskombinationer, så man fortsat kan få historisk,

geografisk korrekte sorte plader.

For veteranbiler og –motorcykler fra før 1958 vil der ikke blive ændret noget i ordningen med historiske nummerplader.

Historiske nummerplader kan bestilles via en erklæring fra MhS klik her
 (se her på hjemmesiden under historiske nummerplader) eller direkte hos SKAT.


Se video fra TV2 FYN fra Lillebæltsbroens 75 år jubilæum, med  veteranbiler i kortege.

 Højre klik på linket og åben på ny fane/side

Forsikring i E-forsikringer og ETU Forsikring

Som medlem af Dansk Veteranbil Klub (DVK) har du mulighed for at tegne forsikring af dit veterankøretøj, og andre forsikringer hvis du måtte ønske det, hos E-forsikringer og ETU Forsikring.

Veteran Forsikringsklubben (VFK) har lavet en aftale med E-forsikringer og ETU Forsikring og DVK er medlem af VFK, der består af en række veterankøretøjsklubber (pr. 1. januar 2009, 11 stk.). DVK har som de andre deltagende klubber indflydelse svarende til antal forsikringer og præmieindtægt.

Der kan forsikres i følgende kategorier:

 • Veteranbiler 1900 - 1950
 • Vintagebiler 1951 - 1974
 • Klassiske biler 1975 - 1984
 • Veteranmotorcykler 1900 - 1974
 • Klassiske motorcykler 1975 - 1984
 • Klassiske campingvogne 1900 - 1984
 • Veteranknallerter - 1984

Grupperne er fastlagt under hensyntagen til køretøjernes anvendelighed og vurdering af deres skadesrisiko.

Forsikringen tegnes ved henvendelse til DVK telefonisk, pr. telefax, post eller e-mail
kontor@veteranbilklub.dk

Der er link til E-forsikring på side "diverse link"

TOBAKSRYGNING FORBUDT!

På en klubaften blev der ved afstemning, blandt de fremmødte, besluttet, at der ingen tobaksrygning må finde sted i klubbens lokaler, så rygerne er henvist til at "smøge" den udenfor.

Hvis du ikke er medlem af Dansk Veteranbilklub, kan du blive medlem ved at klikke på dette link udfyld skemaet: BLIV MEDLEM (marker og højreklik åben i ny fane/side)