dvk-fyn-broby

DVK GENERALFORSAMLING 2016

DVK GENERALFORSAMLING 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Veteranbil Klub

Tid kl.13
lørdag  4/9 kl.13

Lokation
DVK  Hovegaden 3  2850 Nærum 

Information

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt meddelelse af decharge.

4. Forelæggelse af budget for indeværende og næste år.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af eventuelle forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

8. Valg af to revisorer.

9. Eventuelt.

Dorte Stadil