dvk-fyn-broby

Foreningsaftale med Veterandele

Foreningsaftale

Foreningsaftale

Kære Forening, vi er meget glade for at I vil reklamere for os.

Vi kvitterer med at give jeres medlemmer 7,5 % fast rabat.

Vi giver jeres klub 2,5 % bonus af medlemmernes samlede køb, der afregnes hver kvartal til klubben.

Medlemmerne får fratrukket deres rabat ved købet.

Vi har oprettet en kasse til at støtte klubber til Veteranløb, aktiviteter, præmier m.v.

Kassen får sine midler dels fra Veterandele.dk, dels fra vores leverandører.

Kassen kan søges af de klubber, som vi har aftale med.

Vi vil bestræbe os på at fordele støttekassens midler ligeligt mellem klubberne, og klubberne geografisk.

Med venlig hilsen